แจ้งชำระเงิน

** กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กรุณาส่งหลักฐานยืนยันพร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อ
มาที่ designerroom.tnl@gmail.com  เพื่อดำเนินการต่อไป