Shipping Method

เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการจัดส่งสินค้าออกจากคลังภายใน 24 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการ

พื้นที่ให้บริการจัดส่ง

ภายในประเทศไทยเท่านั้น

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าโดยประมาณ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล    2-3 วันทำการ

ต่างจังหวัด  3-5 วันทำการ

**ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาวต่อเนื่อง คุณอาจได้รับสินค้าล่าช้ากว่าปกติที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งฟรี ทุกๆคำสั่งซื้อ โดยไปรษณีย์ไทย 

วิธีการตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

เมื่อเราทำการจัดส่งสินค้า สถานะของคำสั่งซื้อจะถูกเปลี่ยนเป็น “จัดส่งสินค้า” และคุณจะได้รับหมายเลขการจัดส่งสินค้า (Tracking Number) โดยสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ https://track.thailandpost.co.th/

หากสถานะการจัดส่งสินค้าขึ้นว่า “ส่งคืนบริษัท” กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล ทันที เพราะอาจเกิดจากกรณีที่อยู่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีผู้รับปลายทาง หรือ เกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือคุณได้

การจัดส่งสินค้าล่าช้า

เพื่อประโยชน์สูงสุด คุณควรตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลของผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์ติดต่อ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างละเอียดก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง คุณอาจพบปัญหาการได้รับสินค้าล่าช้าผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

•  ข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง
•  ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของคุณไม่ถูกต้อง
•  ไม่สามารถติดต่อคุณตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
•  ไม่มีผู้รับสินค้าตามสถานที่จัดส่งสินค้าที่ให้ไว้
•  แจ้งสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับใบคำสั่งซื้อ
•  เหตุสุดวิสัยที่ทำให้การจัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด เช่น สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่ผิดปกติ เป็นต้น