นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้วพบปัญหา คุณสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของเราถือเป็นที่สิ้นสุด

•  สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือ ซักทำความสะอาด
•  สินค้าจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหายจากการกระทำของลูกค้า
•  สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืน ต้องส่งคืนพร้อมป้ายกำกับและบรรจุภัณฑ์อย่างครบถ้วน
•  สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืน ต้องแนบใบเสร็จรับเงินกลับมาด้วย
•  สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืน ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ smythmyne.com เท่านั้น
•  สินค้าประเภทชุดชั้นในขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี เพื่อสุขอนามัยของลูกค้าทุกท่าน

หมายเหตุ : เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการคืนเงิน
เราจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

•  ลูกค้าปฏิเสธ หรือ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า โดยลูกค้าได้ทำการชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว
•  ลูกค้าต้องการคืนสินค้า โดยมีสาเหตุตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า
•  ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า โดยมีสาเหตุตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า แต่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนได้หมดจากคลังสินค้าแล้ว

รูปแบบและวิธีการคืนเงิน

•  กรณีชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เราจะทำการคืนเงินค่าสินค้ากลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15-30 วัน โดยขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น
•  กรณีชำระสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้เอทีเอ็ม โอนเข้าบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เราจะทำการคืนเงินค่าสินค้ากลับเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายในระยะเวลา 15-30 วัน นับตั้งแต่วันที่เราได้เอกสารจากลูกค้าครบถ้วน โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารผ่านช่องทางติดต่อได้ทุกช่องทาง

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบในการขอคืนสินค้าและคืนเงิน

•  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
•  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
•  เอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า สามารถพิมพ์ได้จากอีเมล หรือ ที่เมนู บัญชีของฉัน >> รายการสั่งซื้อ

ช่องทางการเปลี่ยนคืนสินค้า
คุณสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า โดยแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ของเราผ่านช่องทาง ดังนี้

Facebook Inbox:

•  smythmyne : m.me/smythmyne

E-mail: customerservice@

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการเปลี่ยนคืนสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของเรา คุณสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน ที่สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง โดยส่งมาที่ :

บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร.295-0911-19